1927-1928 yılında Momçilgrad kasabasında ilk Bulgar okulu açılmıştır.  O zaman okulda 10 öğrenci eğitim görüyormuş. 1976 yılında Dr. Petır Beron Okulu ilkokul olarak ayrılmıştır. Ayni  bu gün de eğitimin devam ettiüi yeni bina hizmete açılmıştır. Bu gün okulun 22  sınıfında birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar 430 öğrenci eğitim görmektedir. Personel sayısı 39?u öğretmen olup 54 kişiden ibarettir.

Okulun misyonu:  Yüksek entelektüel  hazırlığı  ve kültürü, medeni şuur ve ahlakı olan, toplumsal hayatta başarı gösterebilecek şahsiyetler yetiştirmektir.

Okulun vizyonu: Dr. Petır Beron Okulunu  rekabet kabiliyeti olan,  öğrencilere milli ve  insani  meziyetler aşılayabilen bir okul haline getirmektir.

????? ????? ??????????