Elmalı Baba Tekkesi, Bulgaristan’ın Kırcaali İli Mestanlı Kasabası’nın Mandacı (Bivolyane) köyü sınırları içerisinde yer alan, alevi tekkesidir. Daha önce bölgede yaşamış olan Elmalı Baba’ya ithafen tekkeye bu isim verilmiştir.

Elmalı Baba Tekkesi

Tekke’nin içerisinde cami, türbeler ve ayrı binalar bulunmaktadır. Bu kompleks yapısıyla dini merkez olarak adlandırılmaktadır.

Elmalı Baba Tekkesi 2011 yılında restore edilip, Bivolyane köyünde her yıl aleviler tarafından kutlanan geleneksel “Maye” de açılışı yapılmıştır.