Mestanlı İlahiyat Lisesi’nde, Bulgaristan’da bulunan ilahiyat liselerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi. Yarışmalar; 40 hadis ezberleme, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve ezan’ı güzel okuma olmak üzere 3 farklı kategoride yapıldı.

Yarışmalar için Edirne Selimiye Cami Baş İmamı Süleyman Demiray, Kırcaali Bölge müftüsü Beyhan Mehmed, Sofya İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mustafa Kelebek, Mestanlı İlahiyat Lisesi’nin misafiri olup, jüri üyeliği yaptılar.

Yarışmadan Görüntüler

Yarışmalar Sonucunda Sıralamalar Şu Şekilde Oldu

Güzel Kur’an Okuma Yarışması

1. Mestanlı İlahiyat Lisesi

2. Rusçuk İlahiyat Lisesi

3. Şumnu İlahiyat Lisesi

40 Hadis Ezberleme Yarışması

1. Şumnu İlahiyat Lisesi

2. Rusçuk İlahiyat Lisesi

3. Mestanlı İlahiyat Lisesi

Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması

1. Şumnu İlahiyat Lisesi

2. Mestanlı İlahiyat Lisesi

3. Rusçuk İlahiyat Lisesi

Yarışma sonunda üç ilahiyat lisesinin, Sofya islam enstitüsünün ve Kırcaali Bölge Müftülüğünün hazırlamış olduğu ödüller öğrencilere takdim edildi.