Elmalı Baba Tekkesi, Bulgaristan’ın Kırcaali İli Mestanlı Kasabası’nın Mandacı (Bivolyane) köyü sınırları içerisinde yer alan, alevi tekkesidir. Daha önce bölgede yaşamış olan Elmalı Baba’ya ithafen tekkeye bu isim verilmiştir. (daha&helliip;)