1952 yılında Mustafa Suphi Lisesi olarak açılmış ve 1960 yılında  adı Nikola Yonkov Vaptsarov Politeknik Lisesi olarak değiştirilmiştir. 1981?den 1993 kadar N.Y.Vapsarov Çok Programlı Lisesi olarak eğitim vermiş ve adı N.Y.Vaptsarov Lisesi olarak değiştirilmiştir.

Momçilgrad N.Y. Vaptsarov Lisesi yarım asırlık gelenekleriyle, Doğu Rodoplarda otoriteli ünlü bir eğitim kuruluşudur.  Bu bölgede biricik lise olarak yıllar boyu yüzlerce gence eğitim vermiştir. Bunların bir kısmı emeği ve becerileriyle Momçilgrad İlçesinin çehresini değiştirmiştir.  Diğer bir kısmı ise yüksek öğrenimini bitirdikten sonra kendi adını ve bununla birlikte okullarının adını şereflendirerek hayata atılmışlardır.

Nikola Yankov Vaptsarov Lisesi

Günümüzde de Momçilgrad N.Y. Vaptsarov Lisesi dinamik olarak gelişmekte olan toplumumuzun  istemlerini karşılamaktadır. Eğitim reformları uyarınca okulumuz birçok yeni eğitim programı sunmaktadır.  Öğrenciler ve yüksek nitelikli eğitim personelinin iyi seçimi neticesinde okuldan hazırlıklı mezun çıkmakta, yüksek oranda öğrenci ünüversitelere kabul olunmakta ve  ülke içinde ve dışında başarılı  olmaktadırlar.

Momçilgrad N.Y. Vaptsarov Lisesinde birinci sınıftan onikinci sınıfa kadar aşaşıdaki şekilde eğitim verilmektedir:
1. Birinci sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi  sınıfları.
2. Fen ve spor alanında eğitim: sekizinci sınıftan sonra  kabul edilen  biyoloji ve kimya, matematik ve bilişim ve spor  bölümleri.
3. Yabancı dilde eğitim veren sınıflar: Yedinci sınıftan sonra  kabul edilen  ingilizce ve almanca bölümü.

N.Y.Vaptsarov Lisesi

Profilli eğitim şartlarında ayni zamanda çeşitli derslerden, genellikle ingilizce, seçmeli dersler okutulmaktadır. Yoğun yabancı dil eğitimi birinci dilin yazılı ve sözlü olarak ve ikinci dilin iyi öğrenilmesini sağlamaktadır. Yabancı dil eğitimi veren  sınıflar  İngilizce  TOEFL ve SAT  sınavlarında başarı göstermektedir. Bu dünyaca tanınmış serifikalar Amerikan ve Batı Avrupa Ünüversitelerine girme olanakları sağlamaktadır. Yabancı dillerin mükemmel olarak bilinmesi ve bilgisayar becerileri çağdaş hayatın har alanında başarılı olmak için bir koşuldur.

??? “?. ?. ????????” – ?????????? – Nikola Yonkov Vaptsarov – ??? “?????? ?????? ????????

Okulun Tanıtım Videosu